Spynorsk.net er ein parodi

Det slår nesten aldri feil. Nesten kvart valår kjem enkelte politiske parti med svært populistiske og useriøse uttalingar og kampanjar som gjeng ut på å prata dritt om sidemål og nynorsk for å sanka billege røyster. Skriv du bokmål og tykkjer at desse sidene er dumme, så har eg fått fram poenget mitt. Det er dumt å kritisera eit skriftspråk når du eigentleg vil peika på opplæringsmåtane. Visse ungdomsparti har ikkje forstått dette, jamvel om dei har både nynorskbrukarar og andre fornuftige mennesker i medlemslistene deira.

Spynorsk.net parodierer og peiker nese mot slike flåsate uttalingar og teite kampanjar:

Viss du har spørsmål til desse sidene, send gjerne ei melding til: .