Bumerke

Noreg i 2007

Argumenta våre
Så mange har skrive under
195

Tal frå Statistisk sentralbyrå, LO, Caplex og Nynorsk faktabok 2005.

Innlegga vert kanskje loggførd med IP.

Foto: Lønsjpause av V. Thingvoll og Katteleik av S. Hansen.