Spynorsk.net er på flyttefot

Takk for at du gløtter innom!

Nettstaden Spynorsk.net på flyttefot. Eg satsar på å ha den oppe og gå igjen like kjapt som Han Solo er på avtrekkjaren. For alle veit at Han skaut fyrst…

Følg gjerne med på Twitter: @SimonBoba.

Simon, 25. november 2016